Duurzaamheid toegankelijk met 5xBeterBezig

Wij ontmoetten elkaar in 2010 tijdens een training van The Natural Step (TNS), een van oorsprong Zweedse duurzaamheidsmethode die in vele landen wereldwijd wordt toegepast. Het inspireerde ons om samen aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een eenvoudige en laagdrempelige manier om groepen mensen te stimuleren duurzamer te gaan denken en doen in hun eigen woon- of werkomgeving. We begonnen met een lesprogramma voor basisscholleerlingen. Kinderen van 10 jaar oud en hun leerkrachten wisten ons feilloos aan te geven welke teksten en werkvormen hen aanspreken. We ontwikkelden samen met hen de 5 spelregels die de inhoudelijke basis vormen voor de methode 5xBeterBezig. Deze kinderen en leerkrachten van de Prof. Wassenberghskoalle in Lekkum en  De Lege Geaen in Sibrandabuorren zijn belangrijke grondleggers van de programma’s die wij nu ontwikkelen voor kinderen, jongeren en volwassenen.

De methodiek 5xBeterBezig bestaat uit twee belangrijke onderdelen: een set spelregels die integraal toegepast tot een zo duurzaam mogelijk resultaat leidt en een proces dat gebaseerd is op handelingsperspectief en betrokkenheid van een steeds verder groeiende groep deelnemers. Bleiblom ontwikkelt per doelgroep een  programma waarmee een brede uitrol mogelijk wordt. Inmiddels is er een lespakket voor basisscholen, een handleiding voor dorpen & wijken en een specifieke aanpak voor bedrijven en instellingen.