Duurzame dorpsvisie

Kort na de gemeentelijk fusie vroeg de nieuwe gemeente Sudwest Fryslân ieder dorp in de gemeente een eigen dorpsvisie te maken. Plaatselijk Belang Heeg besloot te gaan werken aan een breed gedragen visie, door bewoners voor bewoners en gericht op een duurzame toekomst. Het bestuur benaderde ons voor begeleiding van het traject. Begin 2012 gingen Plaatselijk Belang en een visiewerkgroep  onder leiding van Bleiblom van start  met de eerste activiteiten, op 2 februari 2013 kreeg wethouder van der Stoel de eerste 5xBeterBezig dorpsvisie overhandigd.

www.plaatselijkbelangheeg.nl/dorpsvisie/visieboek

Verschillende bewonersgroepen zijn aan de slag gegaan met het realiseren van de visie. De werkgroepen ‘duurzame energie’ en ‘dorpstuin’ draaien op volle toeren, nieuwe groepen voor meer wandelmogelijkheden en een nieuwe (duurzame) begraafplaats zijn in de startfase.

www.duurzaamheeg.nl

Alles wat we leerden tijdens het traject in Heeg pasten we vervolgens in verbeterde vorm toe in het dorp Terherne. De gezamenlijke opbrengst van deze twee trajecten heeft geleid tot een universele aanpak voor dorpen en wijken.

 

Duurzame zorginstelling

Eind 2012  besloot een grote Friese zorginstelling gebruik te gaan maken van de 5xBeterBezig-methodiek voor het verduurzamen van de eigen organisatie. In  januari 2013 nam een groep van 30 medewerkers deel aan een eerste workshop om te kijken of en op welke wijze 5xBeterBezig bij de medewerkers zou aanslaan. Het verloop van de workshop was veelbelovend. In korte tijd kwamen veel goede ideeën op tafel en het enthousiasme om verder te gaan is groot.  In de eerste helft van 2013 gingen vervolgens 2 teams met 5xBeterBezig aan de slag. Zij leverden een concreet actieplan op voor hun eigen locaties, waarmee ze zelf aan de slag kunnen. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle medewerkers van de organisatie, op basis van vrijwilligheid, kunnen deelnemen aan een 5xBeterBezig traject. De eigen inbreng van de medewerkers is om twee redenen belangrijk: zij brengen de benodigde kennis en praktijkervaring in en juist omdat dit de basis vormt, worden en voelen zij zich nadrukkelijk betrokken bij dit voor hen nieuwe proces. Ieder 5xBeterBezig-traject met een groep medewerkers wordt afgesloten met een actieplan. Heel concreet, snel uitvoerbaar en met heldere doelen.

Duurzame wijken

In 2014 zijn we gestart met de opleiding van 12 professionals in Sneek e.o. Deze mensen zijn werkzaam binnen Timpaan Welzijn, GGZ Mind Up en Accolade en gaan de 5xBeterBezig methode gebruiken om samen met buurt/wijkbewoners  nieuwe samenwerkingsvormen te ontwikkelen. Uiteraard met de focus op een duurzame wijkaanpak. In oktober 2014 zijn de wijken concreet van start gegaan.

GroenDoen

Inmiddels zijn 10 vrijwilligers uit het NME-netwerk GroenDoen opgeleid als 5xBeterBezig begeleider voor basisscholen. Zij zijn in september 2014 aan de slag gegaan op verschillende basisscholen in het gebied van dit NME-netwerk. Het compacte lespakket maakt kinderen bewust van de thema’s die te maken hebben met duurzaamheid. Vervolgens mogen ze hun eigen klas en school onderzoeken; zijn ze al slim bezig? Ze kijken onder andere naar het energiegebruik, onderzoeken de voorraad- en koelkasten, maar maken ook een goede inventarisatie van de natuur in en om school. In de laatste les ontwikkelen ze een eigen actieplan gebaseerd op de 5 spelregels; hoe kunnen we de klas en school nog beterbezig maken? Een 5xBeterBezig teamlunch met het leerkrachtenteam maakt onderdeel uit van het pakket.

 

Benieuwd wat we voor uw bedrijf, dorp/wijk of school kunnen betekenen? Een mailtje is voldoende om ons in beweging te brengen.

 

 

5xBeterBezig is een set spelregels die binnen alle soorten organisaties kan worden toegepast. Naast de spelregels is ook het proces een vaste waarde van de methode. De volgorde van ieder proces bestaat uit Bewustwording – Analyse huidige situatie – Actie voor de toekomst. Geschikt voor denkers & doeners; samenwerking leidt tot mooie resultaten.