De methode 5xBeterBezig

De 5xBeterBezig-methodiek is  simpel en laagdrempelig en biedt de doelgroep direct handelingsperspectief. Na het doorlopen van een 5xBeterBezig-traject zijn deelnemers in staat om zelf handen en voeten te geven aan het begrip duurzaamheid en zelf bij te dragen aan het verduurzamen van hun eigen omgeving.

De naam

Waarom ‘5xBeterBezig’? Duurzaamheid wordt vaak neergezet als iets dogmatisch. Iets is goed of fout. In de praktijk ligt het vaak niet zo zwart-wit. Het is al een hele stap om beter na te denken over de keuzes die je hebt en om in te zien dat je bepaalde dingen anders kunt doen. Als dat je lukt, doe je het in ieder geval altijd Beter. Het begrip Bezig is een actief begrip en benadrukt het eigen handelingsperspectief. Duurzaam handelen tot slot, valt en staat met de integrale toepassing van de vijf BeterBezig-spelregels.

Bewustwording

De slag naar mentaliteitsverandering en duurzaam denken & doen begint bij bewustwording en kennis. Hiermee start elk BeterBezig-traject. ‘Wat is duurzaamheid eigenlijk? Wat heeft het met mij persoonlijk, met mijn werk en dagelijks leven te maken? Kan ik er zelf aan bijdragen?‘.
Om gezamenlijk te kunnen werken aan een duurzame omgeving is vervolgens een helder en gezamenlijk begrip van duurzaamheid nodig bij de deelnemers. Hiervoor introduceert Bleiblom vijf duurzaamheids-spelregels om rekening mee te houden bij alle activiteiten.
Bleiblom heeft de vijf duurzaamheids-spelregels elk een herkenbaar symbool en een herkenbare kleur gegeven:

  1. Zorg voor jezelf en voor elkaar
  2. Slim met spullen en materialen
  3. Slim met energie & water
  4. Denk gifvrij
  5. Ruimte voor de natuur

De spelregels kennen elk een diepere uitwerking. Wanneer deelnemers deze uitwerking onder de knie hebben kunnen ze deze moeiteloos toepassen.

Het proces : van Bewustwording, via Onderzoek naar concrete Acties

Een belangrijk uitgangspunt van 5xBeterBezig is dat de mensen om wie het gaat, zelf gaan begrijpen waarom en hoe ze aan verduurzaming van hun eigen omgeving kunnen bijdragen. Samen ontwikkelen zij met behulp van de 5 spelregels een duurzame visie op de toekomst om vandaaruit terug te redeneren naar benodigde acties in het heden: backcasten.

De basis is altijd een inventarisatie van de huidige situatie. Op scholen onderzoeken de leerlingen op speelse wijze o.a. het energiegebruik, de afvalgewoonten, sociale omstandigheden en de schoolomgeving. In dorpen de huidige situatie door bewoners geanalyseerd op basis van de 5 spelregels en bij bedrijven wordt de inventarisatie afgestemd op de bedrijfsspecifieke situatie en de cultuur binnen de organisatie.

De resultaten van de inventarisatie worden geanalyseerd op basis van de 5xBeterBezig spelregels. Deze analyse biedt alle informatie voor een goed visieproces: waar willen we naar toe en hoe gaan we daar komen?

Betrokkenheid

Voor een breed gedragen visie, maar vooral ook commitment om daadwerkelijk te veranderen is betrokkenheid vanaf het eerste moment een vereiste. Binnen het 5xBB proces wordt veel aandacht besteed aan de deelnemers; spreken we dezelfde taal, kunnen we ze verder helpen in creativiteit, hoe zorgen we dat er steeds meer mensen aanhaken?

Wie kan hier mee aan de slag?

Iedereen kan met 5xBeterBezig aan de slag. Scholen, bedrijven en instellingen, dorpen. Overal waar mensen graag samen willen werken aan een duurzame toekomst. Bleiblom biedt workshops waarbinnen docenten, vrijwilligers en dorp- en wijkbewoners opgeleid kunnen worden tot 5xBeterBezigBegeleider.

5xBeterBezig kan toegepast worden binnen alle mogelijke organisatievormen. Bleiblom ontwikkelt producten op maat, die binnen bedrijven en organisaties snel kunnen worden toegepast.